Цели


Цели на обученията

small_comp

ДО1:“Семинар по съвременни методи и практики за обучение на научни кадри”

 

Целта на дейността е да запознае и подготви целевата група (ЦГ) и научните ръководители за предвиденото в проекта интерактивно обучение. Да подпомогне младите учени от ИА с НАО в ефективното организиране на научната работа, продължаващото професионално обучение, социалната активност и личните интереси. Да подпомогне целевата група в организиране на времето и научната натовареност с оглед на профилактика и опазване на здравето.

 

latexДО2: Практическо обучение по използване на средата за писане на научни публикации LaTeX”

 

Целта на дейността е да се усъвършенстват уменията на членовете на целевата група за оформяне на научни и научнопопулярни публикации чрез използване на средата на за писане на научни публикации LaTeX.

 

2mtelescopeДО3: “Практическо обучение за работата с наблюдателната и приемна апаратура на НАО-Рожен”

 

Целта на дейността е да се обучат участниците от целевата група да работят с всички видове наблюдателна и приемна апаратура за наблюдения, с цел повишаване на качеството на научната им работа.

 

usersДО4: Лекции и обучение по наблюдателни практики и методи

Целта на дейността е да повиши професионалните умения на участниците от целевата група, чрез обучение за практическо използване на основни софтуери и методи за обработка на наблюдателни данни в работната среда Linux. Да обучи и запознае участниците с наблюдателни методи и практики, които на са застъпени в ИА с НАО – Python, SeXtractor.

 

ads5ДО5: Школа на тема : „Методи и практики за писане на научни и научнопопулярни статии”

 

Целта на дейността е да се стимулира публикационната активност на участниците в целевата група и да се подобри качеството на представяне на резултатите от научно-изследователската им работа. Да се стимулира подготовката на научно популярни статии.

 

massmedia.jpgДО6: “Практическо обучение по мотивиране, подготовка и управление на научни проекти и по представяне на научните институции и научните изследвания пред медиите и обществеността”

 

Целта на дейността е да обучи заинтересованите от ЦГ за успешно изготвяне на научен проект, чрез изготвяне на пробни проекти, засягащи научната работа на участниците.

 

spectra_typesДО7: “Лекции и практически упражнения по приложение на съвременни методи за анализ на звездни спектри”

 

Целта на дейността е да внедри по-широко използването на съвременни методи за анализ на звездни спектри, с цел успешна интеграция на младите учени в европейски астрономичните институции. Да запознае участниците от ЦГ с методите за теоретично моделиране на звездни спектри с цел използването им в научната работа на ИА.

 

statДО8: “Лекции и обучение по Астростатистика”

 

Целта на дейността е да се обучат участниците от целевата група за работа със съвременни и иновативни подходи към статистическите проблеми в съвременната астрономия

 

astro_comp

 

ДО9: “Лекции и обучение по информационни технологии в съвременната астрономия”

 

Целта на дейността е да стимулира интереса и да обучи участниците от ЦГ за работа в информационната среда на VO. Запознаване с целите и методите на организиране на информацията във EURO-VO с цел да се подпомогнат младите учени да организират наблюдателните си данни във вид достъпен за работа във средата на VO.

Comments are closed.