Обучения


  В проекта са предвидени различни дейности по обучение чрез организиране на специализирани семинари с български и чуждестранни специалисти, разпределени в девет Дейности по Обучение (ДО1 до ДО9):

  • ДО1. Семинар за съвременни методи и практики за обучение на научни кадри.

  • ДО2: Практическо обучение по използване на средата за писане на научни публикации LaTeX.

  • ДО3: Практическо обучение за работа с модернизиращата се наблюдателна и приемна апаратура в НАО „Рожен“ за повишаване на експерименталните умения на младите учени от целевата група и новопостъпили, начинаещи млади учени.

  • ДО4: Лекции и Обучение по основните практики и методи за първоначална обработка на фотометрични данни и спектрални, получени чрез приемниците, използвани в ИА.

  • ДО5: Организиране на школа на тема: „Методи и практики за писане на научни и научно-популярни статии. Представяне на научните резултати пред медиите и обществеността.”

  • ДО6: Практическо обучение по мотивиране, подготовка и управление на научни проекти и по представяне на научните институции и научните изследвания пред медиите и обществеността.

  • ДО7: Лекции и практически занятия по приложение на съвременни комплексни методи за изучаване на звездите и техните атмосфери върху оригинален наблюдателен материал.

  • ДО8: Лекции и обучение по Астростатистика

  • ДО9: Обучение по информационни технологии в съвременната астрономия: Виртуална обсерватория, астростатистика, използване на възможностите на езика за програмиране Python.

В проекта е предвидено организирането на школи и семинари, закупуване на специализиран софтуер, преносими компютри, система за мултимедия (компютър и проектор), DVD дискове.

Comments are closed.