Пресконференция

Участници:

доцент д-р Таню Бонев
гл. асистент д-р Ана Борисова
доцент д-р Иванка Статева
доцент д-р Ренада Константинова-Антова
Андон Костов
млади учени от целевата група по проекта

Тема:

Инвестиция в бъдещето на астрономията в България. Един успешен европейски проект финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и Министерство на образованието и науката.

Дата:

26 Февруари 2015 г. , 11:00 , БТА, 1124 София, бул. “Цариградско шосе” 49

 

Обучение Д09 – II част

На 7-9.11.2014г. в хотел Персенк, гр.Девин ще се проведе втората част от обучение Д09: Лекции и обучение по информационни технологии в съвременната астрономия. Лектори ще бъдат проф.Клаус-Петер Шрьодер и проф.Юрген Шмит от Германия, гл.ас.Момчил Дечев и Румен Богдановски.

Институтът по астрономия с НАО „Рожен” към БАН ще направи отчет на проект, реализиран с европейски средства

15 Октомври 2014 | 08:46 | Агенция “Фокус”

Смолян. Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория „Рожен” към БАН ще направи отчет на реализиран проект със средства от програмите на Европейския съюз, съобщиха от пресцентъра на научната институция. От 13:30 ч. в сградата на Планетариума в Смолян ще се проведе пресконференция и Информационен ден по Проект „Повишаване на професионалните умения в теорията и практиката на астрономията чрез многопрофилно и интерактивно обучение”. От 2012 г. Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория „Рожен” към БАН реализира одобрен двугодишен проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. През периода 2012 – 2014 г., съгласно програмата на проекта, бяха реализирани редица обучения, предимно за създаване на практически умения, с цел повишаването на професионалната култура на младите учени в областта на съвременните технологии и използването им в научните изследвания. Съгласно изискванията на Европейския социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Министерството на образованието, младежта и науката на България е необходимо бенефициентът, в случая Институтът по астрономия, да запознае обществеността с изпълнението на задачите, предвидени в проекта.

Материал от:
http://www.focus-news.net/news/2014/10/15/1977624/institutat-po-astronomiya-s-nao-rozhen-kam-ban-shte-napravi-otchet-na-proekt-realiziran-s-evropeyski-sredstva.html

Покана

Уважаеми колеги, журналисти, граждани,

с удоволствие ви каним
на пресконференция и информационен ден по проект BG051PO001-3.3.06-0047
където ще имате възможност да се запознаете с подробности за проекта, младите астрономи участващи в него, както и да получите информация за финансиращата организация.

Събитието  ще се проведе на 15.10.2014 от 13:30 до 16:30 в Планетариум Смолян, бул. България 20
Ще се радваме да се срещнем.

 

 

ПРОГРАМА

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

по

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0047

Повишаване на професионалните умения в теорията и практиката на астрономията чрез многопрофилно и интерактивно обучение”

15.10.2014 г., 13:30 ч. Планетариум Смолян, бул. България 20

13:30 ÷ 13:40 – представяне на проекта

доцент д-р Таню Бонев, Ръководител на проекта

13:40 ÷ 14:30 – пресконференция

14:30 ÷ 15:00 – кафе пауза

15:00 – информационен ден

15:00 ÷ 15:10 – представяне на текущо състояние на проекта

гл. асистент д-р Ана Борисова, Координатор на проекта

15:10 ÷ 15:20 – представяне на дейностите по обучение

доцент д-р Иванка Статева, Ръководител дейност обучения

15:20 ÷ 15:30 – представяне на организираните школи

гл. асистент Ина Барзова, Ръководител Дейност Организиране на Школи и семинари

15:30 ÷ 15:40 – представяне на конференции и мобилност

доцент д-р Ренада Константинова-Антова, Ръководител дейност академична мобилност

15:40 ÷ 15:50 – представяне на дейностите по публичност

Андон Костов, Ръководител дейности по публичност

15:50 – Въпроси и отговори

 

Обучение ДО9

На 12, 13, 15.09.2014, 10:00-12:00, 13:00-15:00 ще се проведе обучение ДО9: Лекции и обучение по информационни технологии в съвременната астрономия. Лектор ще бъде Христо Стоев от Isaac Newton Group Telescopes, La Palma, Spain.

Обучение ДО8

Първата част от обучение ДО8: Лекции и упражнения по астростатистика ще се проведе на 23.05.2014г. от 10:00-12:00 и 13:00-15:00.
Лектор ще бъде проф.дфн Невена Маркова от Институт по астрономия с НАО, БАН.