Екип


Ръководител на проекта:
доцент д-р Таню Бонев

Координатор на проекта:
гл. асистент д-р Ана Борисова

Ръководител дейност обучения:
доцент д-р Иванка Статева

Ръководител дейност академична мобилност:
доцент д-р Ренада Константинова-Антова

Ръководител дейности по публичност:
Андон Костов

Ръководител Дейност Организиране на Школи и семинари:
гл. асистент Ина Барзова

Експерт – Образование и квалификация:
д-р Таня Русева

Експерт – Системно осигуряване:
гл. асистент д-р Момчил Дечев

Счетоводител:
Мариана Атанасова
Йорданка Абрашева – до 1 март 2013г.

Comments are closed.