Правила за участие

Предложените имена трябва да бъдат на хора, местности или предмети от културно, историческо или географско значение, които са достойни да дадат име на небесен обект. Макар да не е задължително, имената могат да бъдат на астрономически теми или да са свързани със съзвездието, в което се намира екзопланетната система. Нужни са две предложения за имена – едно за екзопланетата и едно за звездата, около която тя обикаля. Двете имена трябва да следват обща тема, която да е достатъчно обширна, за да позволява даване на резонни имена на открити вбъдеще допълнителни планети или звезди от същата система. Очаква се кратка обосновка на предлаганите имена.

Пълните правила, на които следва да отговарят имената, са следните:

 1. Предлаганите имена трябва:
  • да са между 4 и 16 символа (без препинателни знаци);
  • да се състоят от една дума (за предпочитане);
  • да са произносими;
  • да не съдържат елементи на обида;
  • да не съвпадат със или да са твърде близки до съществуващи имена на астрономически обекти. Имената, дадени на астрономически обекти, могат да бъдат проверени на следните страници:
 2. Не е позволено да се предлагат:
  • имена от комерсионално естество;
  • имена на лица, местности или събития, известни предимно с политически, военни или религиозни дейности;
  • имена на лица, починали преди по-малко от век (1919 г.);
  • имена на живи лица;
  • имена на организации, свързани с настоящата кампания;
  • имена на домашни любимци;
  • измислени имена;
  • акроними;
  • имена, които включват цифри или препинателни знаци;
  • имена, защитени от търговски марки или други форми на интелектуална собственост.
 3. Предложените имена трябва да имат обосновка от не повече от 100 думи.
 4. Избраните имена няма да заменят съществуващите научни означения, но ще бъдат признати от МАС като подходящи за публично използване и ще бъдат публикувани със съответното позоваване на предложилите ги.