Общи данни

 

fig02_sun_umbra

Solar Spot
http://soi.stanford.edu/press/ssu11-01/LAPALMA/dot_0000.gif

   Слънчевите петна са области от фотосферата с понижена температура, излъчване и газово налягане в резултат на локална концентрация на магнитно поле.

   С други думи слънчевите петна се виждат като тъмни участъци по повърхността на Слънцето, състоящи се обикновено от тъмна централна част, наречена сянка, и по-светла част около сянката, наречена полусянка.

   Диаметърът им варира от няколко хиляди до няколко десетки хиляди километра. Те са по-хладни от обкръжаващата ги атмосфера и са места с изключително силна концентрация на магнитен поток.