Начална

СЕКТОР “СЛЪНЦЕ”

Сектор “Слънце” е създаден през 1985 от проф. д-р Владимир Дерменджиев като секция по Хелиофизика към тогавашния Департамент по Астрономия (сега Институт по Астрономия) при Българска Академия на Науките.
Секторът разполага с наблюдателна база (Слънчева кула), разположена в Националната Астрономическа Обсерватория – Рожен.

sun_tower
Слънчевата кула

В сектора работят 6 учени в тясно сътрудничество с наши и чуждестранни институции и научни звена.

Разположение
Дължина: 24° 44' 38''
Ширина: 41° 41' 35''
Надморска височина: 1759 m

Оборудване

През 1992-1993 г. в НАО-Рожен, близо до 60-см телескоп и Шмидт телескопа е построена Слънчева кула с 8-метров купол паралактична установка, предвидена за поне два слънчеви инструмента. Кулата е оборудвана с 13-см фотосферен телескоп. През май 2005 г. е монтиран и пуснат в действие 15-см Лио коронограф за наблюдения на протуберанси и ниската корона на Слънцето. Надморската височина и условията в НАО предлагат добри възможности за наблюдения на широк клас прояви на активност в атмосферата на Слънцето.

Коронограф
Коронограф

Наблюдения

– слънчеви петна, активни области и факели
– мониторинг на избухванията в “бяла” светлина.
– спокойни и еруптивни протуберанси
– мониторинг на активни протуберанси

Solar Physics Group, IA NAO, BAS

USABulgaria