Слънчев цикъл

Слънчеви петна Число на Волф Цикъл на Хеил

 

solar-cycle_sunЗа статистическото изучаване на пространствено-временните особености на слънчевата активност най-често се използват индекси, свързани с образуването на слънчевите петна. За съжаление от Земята може да се наблюдава само половината от слънчевата повърхност и то метеорологичните обстоятелства пречат това да става регулярно. Ето защо обикновено индексите на слънчевата активност се осредняват за един Керингтонов оборот (27.275 денонощия) или по-често за един месец.

Непосредствено от визуални и фотографски наблюдения на фотосферата на Слънцето се определят следните индекси за слънчевите петна:

  • – пълен брой на групите петна;
  • – пълен брой на петната във всички групи;
  • – сумарна площ на петната;
  • – относителен брой на петната /число на Волф/.

Съществуват и други индекси, които не са пряко свързани с петната, от които може би най-показателен за нивото на слънчевата активност е индексът на плътността на радиоизлъчването на Слънцето на честота 2800 MHz /дължина на вълната 10.7 cm/, F2800.

Най-често използваният индекс е относителния брой на петната, или както е по-популярен “числото на Волф”.

Solar Physics Group, IA NAO, BAS

USABulgaria