Основни физически характеристики

 • Видим диаметър на средно разстояние – 31′ 59.26”
 • Радиусът е 696 000 км (109 пъти по-голям от радиуса на Земята)
 • Повърхността е 11 930 пъти по-голяма от земната.
 • Обемът е 1 303 800 пъти по-голям от обема на Земята.
 • Масата е 332 946 пъти по-голяма от масата на Земята*.
 • Средна плътност – 1.41 гр/см3.
 • Силата на тежестта на сл. екватор е 28 пъти по-голяма от тази на Земята.
 • Слънчева константа на височина 65км – 1.99±0.02 кал/см2мин.
 • Ефективна температура (фотосфера) – 5780К.
 • Звездна величина (извън атмосферата) – -26.78
 • Средна продължителност на цикъла на сл. петна – 11.1 години.
 • Период на въртене (на екватора) – 25.4 земни денонощия.
 • Хоризонтален екваториален паралакс на средно разстояние – 8.794”
 • Средно разстояние от Земята – 149 597 870 км.
 • Среден наклон на еклиптиката към екватора – 23°26′ 24.02” (1994.5г.).
 • Наклон на сл. екватор към еклиптиката – 7°15′
 • Разстояние от Слънцето до центъра на Галактиката – около 30 000 св. години.
 • Скорост на движение на Слънцето около центъра на Галактиката – 250км/с.
 • Период на обиколка около центъра на Галактиката(галактическа година) – около 200 000 000 земни години.

* – Маса на Земята – 5.974.1024 кг.

Solar Physics Group, IA NAO, BAS

USABulgaria