Състав

доц. д-р Камен КОЗАРЕВ – Завеждащ сектор “Слънце”

mailkkozarev@astro.bas.bg

Научни области: частици, Ударни вълни, изхвърляния на коронална маса

——————————————-

доц. д-р Росица МИТЕВА

mailrmiteva@nao-rozhen.org

Научни области: частици, слънчеви избухвания, изхвърляния на коронална маса, геомагнитни бури
——————————————-

доц. д-р Никола ПЕТРОВ

mailnick@astro.bas.bg

Научни области: Спокойни и еруптивни протуберанси, слънчева корона, слънчеви затъмнения

——————————————-

доц. д-р Момчил ДЕЧЕВ

mailmdechev@astro.bas.bg

Научни области: Спокойни и еруптивни протуберанси, изхвърляния на коронална маса, слънчеви избухвания, слънчева виртуална обсерватория
——————————————-

гл. ас. д-р Цветан ЦВЕТКОВ

mailtstsvetkov@astro.bas.bg

Научни области: Спокойни и еруптивни протуберанси, слънчева корона, слънчеви затъмнения

——————————————-

д-р Oleg STEPANYUK, специализант

mailstepanyuk.oleg@aol.com 

Научни области: машинно обучение

——————————————-

Mohamed NEDAL, докторант

mailmnedal@astro.bas.bg

Научни области: слънчева физика, космическо време, машинно обучение

——————————————-

Гроздан ШИРОВ, докторант

mailgshirov@astro.bas.bg

Научни области: слънчева физика

——————————————-

Йовелина ЗИНКОВА, докторант

mailyzinkova@nao-rozhen.org

Научни области: слънчева физика

——————————————-

Artem EPIFANOV, докторант

mail@

Научни области: слънчева физика

——————————————-

Solar Physics Group, IA NAO, BAS

USABulgaria