Състав

 

доц. д-р Петър ДУХЛЕВ – Завеждащ сектор “Слънце”

mailduchlev@astro.bas.bg

Научни области: Спокойни и еруптивни протуберанси, изхвърляния на коронална маса, слънчеви избухвания, слънчев цикъл
——————————————-

доц. д-р Камен КОЗАРЕВ

mailkkozarev@astro.bas.bg

Научни области: SEP, Ударни вълни, изхвърляния на коронална маса

——————————————-

доц. д-р Росица МИТЕВА

mailrmiteva@nao-rozhen.org

Научни области: SEP, слънчеви избухвания, изхвърляния на коронална маса,
——————————————-

доц. д-р Никола ПЕТРОВ

mailnick@astro.bas.bg
nikipetrov@yahoo.com

Научни области: Спокойни и еруптивни протуберанси, слънчева корона, слънчеви затъмнения

——————————————-

гл. ас. д-р Момчил ДЕЧЕВ

mailmdechev@astro.bas.bg

Научни области: Спокойни и еруптивни протуберанси, изхвърляния на коронална маса, слънчеви избухвания, слънчева виртуална обсерватория
——————————————-

ас. д-р Цветан ЦВЕТКОВ
mailtstsvetkov@astro.bas.bg

Научни области: Спокойни и еруптивни протуберанси, слънчева корона, слънчеви затъмнения

——————————————-

Йоанна КОКОТАНЕКОВА

mailioanna@astro.bas.bg
Joanna66@mail.bg

Научни области: Слънчеви затъмнения