Връзки с други прояви на активност

 

   Групите петна са съставна част на активните области, затова: 1. Петната винаги са съпроводени от факелни полета във фотосферата и флокули в хромосферата. Факелът възниква по-рано от групата, свързан е с периферните магнитни полета и продължава да съществува дълго време след разпадането на групата.

 2. Магнитното поле на петната се простира в хромосферата и короната. Затова над петната в короната почти винаги се разполагат локални източници на радиоизлъчване и тяхната структура зависи от конфигурацията на групите петна. Плътността и температурата в короната над групите петна винаги е повишена 5-10 пъти.

 3. Конфигурацията на магнитното поле, наличието на линията на раздел на полярностите определят формата и типа на влакното /или протуберанса/, обезателно съпровождащи групите петна и отразяващи основното разпределение на полярностите.

 4. Хромосферните структурни елементи над групата и на нейната периферия зависят от по-тънки особености на конфигурацията на магнитното поле на групата.

  fig14_sun

  http://www.exploratorium.edu/sunspots/activity.html

 5. Избухвания


     – Големи избухвания възникват обикновено в места на групата слънчеви петна, където градиентът на магнитното поле е изключително голям. Такъв градиент възниква тогава, когато петната имат т.нар. Delta-конфигурация, при която няколко различни сенки с различна полярност са обхванати от една и съща полусянка. Големи градиенти на магнитното поле възникват също при т.нар. A-конфигурация, при която петна с противоположна полярност са разположени много близо едно до друго.

     – Избухванията са тясно свързани със структурата на групата и нейното изменение /еволюционно или предизвикано от собствени движения и преустройство на полето/.

 6. Групите слънчеви петна са разположени обикновено на границата на големи участъци от фонови крупномащабни слаби магнитни полета с различна полярност. Практически те никога не се срещат в короналните дупки /области с отворена магнитна конфигурация/.